Dlaczego w japonii jest ruch lewostronny

Historia i kultura

Od lat zastanawiano się, dlaczego Japonia jest jednym z nielicznych krajów, w których obowiązuje ruch lewostronny.

Decyzja ta ma swoje korzenie w historii i kulturze tego kraju. W Japonii tradycyjnie przemieszczanie się po lewej stronie miało znaczenie symboliczne. Już od czasów samurajów wierzono, że przechodzenie po lewej stronie chroni przed niespodziewanymi atakami ze strony potencjalnego wroga. To przekonanie miało swoje odzwierciedlenie także w codziennych praktykach, takich jak chodzenie po ulicy czy podróżowanie.

Okres meiji

Pomimo że Japonia ma długą historię stosowania ruchu lewostronnego, to dopiero w okresie Meiji (1868-1912) podjęto bardziej formalne działania w celu jego ustanowienia. Wówczas to, w ramach modernizacji kraju i przyjmowania zachodnich wzorców, zdecydowano się na przeprowadzenie szeregu reform, w tym także zmianę sposobu poruszania się na drogach.

Wpływ brytyjskiego imperium

Decyzja o przejściu na ruch lewostronny w Japonii miała także związek z wpływem Brytyjskiego Imperium. W XIX wieku Wielka Brytania odegrała istotną rolę w modernizacji Japonii i transferze technologii. W momencie, gdy Japonia zaczęła rozwijać się w kierunku przemysłowym i budować swoją infrastrukturę drogową, postanowiono przyjąć brytyjski model ruchu drogowego, który również opierał się na poruszaniu się po lewej stronie drogi. To spowodowało trwałą zmianę w sposobie poruszania się po drogach japońskich.

Zachowanie kulturowe

Mimo że wiele krajów, które pierwotnie praktykowały ruch lewostronny, przeszło na ruch prawostronny, Japonia pozostała przy swoim tradycyjnym modelu. Dzisiaj ruch lewostronny w Japonii jest już głównie kwestią zachowania kulturowego i tradycji, choć istnieją także argumenty związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Nawet w obliczu globalizacji i wymiany kulturowej Japonia zdecydowała się trwać przy swojej unikatowej tradycji ruchu drogowego.
W Japonii ruch lewostronny ma swoje głębokie korzenie w historii, kulturze i wpływie obcych mocarstw. Decyzja o jego przyjęciu w okresie Meiji była częścią szerszego procesu modernizacji kraju, który przekształcił japońskie społeczeństwo i infrastrukturę. Dzisiaj, choć wiele innych krajów przeszło na ruch prawostronny, Japonia pozostaje wierna swojej tradycji, co stanowi istotny element jej tożsamości narodowej.