Dlaczego nie po angielsku?

Znaczenie języka ojczystego

Język ojczysty, czyli ten, którym posługujemy się na co dzień, jest kluczowym elementem naszej tożsamości.

To przez niego wyrażamy swoje myśli, uczucia i doświadczenia. Dlatego ważne jest, aby nie zapominać o używaniu go, nawet w świecie, gdzie dominuje język angielski.

Wartość różnorodności językowej

Różnorodność językowa jest bogactwem naszego świata. Każdy język niesie ze sobą historię, kulturę i tradycje. Utrzymanie różnorodności językowej to nie tylko kwestia szacunku dla innych narodów, ale także sposobu na zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego.

Komunikacja emocjonalna

Język ojczysty często jest głębszy i bardziej znaczący emocjonalnie. W sytuacjach, gdzie liczy się subtelność wyrażania uczuć, lepiej sprawdza się nasz język rodzinny. Wyrażając się w nim, łatwiej nam odnaleźć się w kręgu swoich emocji i doświadczeń.

Przeciwdziałanie hegemonii językowej

Angielski jest dominującym językiem w wielu obszarach życia, co może prowadzić do hegemonii językowej. Utrzymywanie swojego języka ojczystego to forma oporu wobec tej hegemonii. To także sposób na równość szans dla osób, których język nie jest językiem angielskim.

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Język jest nośnikiem kultury i tradycji. Utrzymywanie go w życiu codziennym to nie tylko szacunek dla przeszłości, ale także inwestycja w przyszłość. Dbając o nasz język ojczysty, przekazujemy kolejnym pokoleniom nasze wartości, historię i tożsamość.
Nie po angielsku, bo nasz język ojczysty ma dla nas ogromne znaczenie. To przez niego wyrażamy siebie, nasze uczucia i przekazujemy nasze wartości. Utrzymywanie go w życiu codziennym to nie tylko kwestia praktyczna, ale także działanie mające głębsze znaczenie kulturowe i społeczne.